Energoserwis S.A. od 1991 roku działa na rynku usług energetycznych. Głównymi odbiorcami wyrobów
i usług Spółki są elektrociepłownie i ciepłownie (kotłownie) zawodowe, przemysłowe i komunalne. Spółka specjalizuje się w dostawach i usługach z zakresu:

 • kotłów energetycznych parowych i wodnych, węglowych (pyłowych, rusztowych) i biomasowych
 • elementów kotłowych w tym:
  • elementów ciśnieniowych kotłów tj.: ścian szczelnych (membranowych), wężownic, rurociągów pary, wody
   i technologicznych,
  • kanałów spalin i powietrza,
  • elementów instalacji odpylania spalin w tym filtrów workowych i baterii cyklonowych, multicyklonów,
  • konstrukcji stalowych (pomosty, podparcia itp.)
 • stacji uzdatniania wody (instalacji demineralizacji)
 • instalacji technologicznych i przemysłowych,
 • specjalistycznych usług z zakresu spawalnictwa i obróbki cieplnej,
 • badań laboratoryjnych:
  • nieniszczących: RT, UT, MT, PT, VT,
  • endoskopowych i staloskopowych
  • mechanicznych tj.: rozciąganie, zginanie, udarność

Dostawy i usługi Spółka świadczy w oparciu o dokumentację własną lub powierzoną przez klienta.

 

Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis S.A. Lublin realizuje projekt:

 

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji niskotemperaturowych wymienników ciepła wykorzystujących wężownice 3D do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

 

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R w postaci uruchomienia produkcji opracowanych samodzielnie przez Wnioskodawcę w wyniku prowadzonych prac B+R: niskotemperaturowych wymienników ciepła (woda-spaliny) wykorzystujących wężownice 3D (gięte przestrzennie) do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

 

Planowane efekty: Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji niskotemperaturowych wymienników ciepła (woda-spaliny) wykorzystujących wężownice 3D (gięte przestrzennie) do zastosowań w kotłach typu WR i OR.

 
 

Wartość projektu: 2 214 000, 00 zł

Wartość dofinansowania: 1 080 000, 00 zł

 

 

 


 


Do góry