Infrastruktura

     Biuro Zarządu wraz z głównymi działami Spółki zlokalizowane jest w Lublinie. Siedziba Spółki znajduje się    w oddanym do użytku w 2011 roku, nowym budynku socjalno biurowym, a Działy Techniczne dysponują rozwojowym zapleczem produkcyjnym składającym się z:

  • oddanej do użytku w roku 2011, nowej czteronawowej hali produkcyjnej o powierzchni 4100 m2
  • używanej trzynawowej hali produkcyjnej o powierzchni 3600 m2
  • dwunawowej hali o powierzchni 2100 m2 oraz zaplecza socjalno – biurowego o powierzchni 800 m2          w Rzeszowie
  • oraz innych pomieszczeń techniczno administracyjnych o łącznej powierzchni 3000 m2
Do góry