Rzeszów

  Dział Wykonawstwa Rzeszów dysponuje zmodernizowanym w latach 2008 – 2009 zapleczem produkcyjno – biurowym pozwalającym na profesjonalne świadczenie usług. Hala produkcyjna o powierzchni 2100 m2 wyposażona jest w sprzęt (przede wszystkim) do gięcia i scalania rur.


Predystynuje to Dział Wykonawstwa Rzeszów do wykonywania:

 • gięcia rur metodą na zimno w zakresie średnic od ø21,3 mm do ø112 mm i grubości ścianki od 2,6 mm do 9,0 mm,
 • roztłaczania rur
 • wykonywania elementów ciśnieniowych kotłów takich jak:
  • wężownice podgrzewaczy wody, przegrzewaczy pary,
  • grodziowe przegrzewacze pary
  • komory kotłów,
  • elementy rurociągów,
  • konstrukcje stalowe,

 

    Wężownice podgrzewaczy wody lub przegrzewaczy pary produkowane są w oparci o dokumentację zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego lub Jednostkę Notyfikowaną. Przed odbiorem wężownice poddawane są próbie ciśnieniowej i całemu szeregowi niezbędnych badań. Gwarantuje to pełną niezawodność wykonywanych elementów.

     Wysoko kwalifikowana kadra pracownicza i inżynieryjno – techniczna zapewnia profesjonalne wykonawstwo i wysoką jakość świadczonych usług. Zaplecze socjalno – biurowe stanowi konieczne i wystarczające uzupełnienie infrastruktury technicznej Działu. Daje wyraz dbałości Spółki o pracownika i respektowanie jego wszelkich praw wynikających z przepisów prawa pracy.


Dane Kontaktowe Działu Wykonawstwa Rzeszów


Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu
Urządzeń Energetycznych
ENERGOSERWIS S.A.

ul. Siemieńskiego 14
35 – 959 Rzeszów
tel./fax. 17 852 44 99


e-mail: esrzeszow@vp.pl
ostrowski@energoserwis.lublin.pl
rak@energoserwis.lublin.pl

 

Do góry