Historia

     Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych „Energoserwis” S.A. zostało zawiązane na podstawie aktu notarialnego z dnia 9 marca 1991r. Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „Energoserwis” S.A. Siedzibą spółki jest Lublin, spółka prowadzi działalność na terenie RP i poza jej granicami. Spółka posiada oddział w Rzeszowie występujący pod nazwą Dział Wykonawstwa Rzeszów. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025427; spółka posiada NIP PL 712-010-27-41; REGON 430009590


Ważniejsze daty:

1991 Powstanie Spółki, uzyskanie pierwszych uprawnień UDT do wykonywania elementów, napraw i montaży urządzeń ciśnieniowych.

1992 Uruchomienie produkcji w nowym zapleczu w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 30b.

1995 Uruchomienie produkcji w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14.

1998 Gruntowna modernizacja zaplecza biurowo socjalnego w oddziale w Rzeszowie.

2001 Utworzenie Laboratorium Badań Materiałowych, uzyskanie Świadectwa Uznania Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie spełnienia przez Laboratorium Badań Materiałowych normy PN-EN ISO/IEC 17025.

2002 Wdrożenie Systemy Zarządzania Jakością opartego o normę ISO 9001 i uzyskanie akredytacji

2004 Rozbudowa infrastruktury w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7/9, oraz uruchomienie produkcji ścian szczelnych (membranowych) na własnej linii produkcyjnej.

2006 Rozszerzenie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania:

  • wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych nr uprawnienia UC-13-16-E/8-06.
  • modernizacja kotłów parowych i wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów przemysłowych do gazów, rurociągów technologicznych do gazów, rurociągów przemysłowych do cieczy, rurociągów technologicznych do cieczy nr uprawnienia UC-13-16-P/4-06.

Zakup powierzchni biurowo produkcyjnej o powierzchni 1030 m2  w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7/9

2008 Zakup hali produkcyjnej o powierzchni 2100 m2  w oddziale w Rzeszowie

2011 Oddanie do użytku nowego zaplecza produkcyjno biurowego
o powierzchni 4100 m2  i socjalno biurowego o powierzchni 1560 m2  w Lublinie.

2012 – 2014 Wykonanie termomodernizacji hali produkcyjnej z zapleczem socjalno biurowym oraz Laboratorium Badań Materiałowych. 

2014 Wdrożenie i certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP opartego o wymagania EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004.

Do góry