Polityka jakosci

  

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKOWEGO ORAZ BHP

 

Priorytetem dla Spółki jest utrzymanie czołowej pozycji na rynku usług energetycznych związanych z produkcją i modernizacją kotłów parowych i wodnych oraz urządzeń ciśnieniowych dla energetyki, przemysłu i ciepłownictwa. Osiągnąć to chcemy oferując wysoki standard, solidność, najwyższą jakość i  terminowość  dla swoich wyrobów i usług, przy jednoczesnym zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska i bhp.

Przejawem takiego działania jest wprowadzenie i stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP opartego o wymagania EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004, oraz wdrożenie wymagań Dyrektywy 97/23/UE umożliwiających znakowanie naszych wyrobów ciśnieniowych znakiem CE.

Naszym celem jest:

·         Zapewnianie  kompleksowych rozwiązań, przy uwzględnianiu niestandardowych  wymagań i oczekiwań naszych odbiorców.

·         Gwarancja wysokiej jakości naszych wyrobów i usług przy umiarkowanej  cenie.

·         Zagwarantowanie najwyższej klasy kadry inżynieryjno – technicznej  
i   pracowniczej.

·         Stosowanie wysokiej jakości sprzętu, maszyn  i wyposażenia,
 nowoczesnych technologii oraz profesjonalnej i efektywnej organizacji pracy
połączonej  z kompetentnym zarządzaniem procesami.

·     Minimalizowanie powstawania urazów u wszystkich pracowników poprzez uczynienie miejsca pracy wolnym od zagrożeń i niebezpiecznych działań i poprzez zarządzanie ryzykiem zawodowym, sytuacjami wypadkowymi i potencjalnie wypadkowymi.

·  Redukowanie zanieczyszczeń powstających w procesie produkcyjnym do najniższego osiągalnego poziomu poprzez zarządzanie aspektami środowiskowymi i sytuacjami awaryjnymi.

·         Ochrona zasobów naturalnych w procesie produkowania, użytkowania i usuwania wyrobów oraz świadczenia usług.

·         Ustanawianie standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska,  spełniających wymogi przepisów prawa miejscowego oraz wykraczających poza nie jeśli to konieczne, w celu osiągnięcia celów tej polityki poprzez zarządzanie zgodnością.

·         Stałe poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na poprawę stanu BHP i Ochrony Środowiska.

·         Wprowadzanie wymogu stosowania się wszystkich pracowników do powyższych standardów.

W imieniu Zarządu zobowiązuję się zapewnić wszelkie niezbędne zasoby i środki  dla utrzymania i upowszechniania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bhp. Będę sprawował osobisty nadzór nad realizacją niniejszej Polityki. Dołożę wszelkich starań, aby założone cele w zakresie jakości, ochrony środowiska i bhp były w pełni osiągalne.

 Zobowiązuję się wspierać swoim autorytetem wszelkie działania mojego przedstawiciela-Pełnomocnika ds. ZSZ podejmowane w celu należytego wypełniania wymagań zawartych w księdze ZSZ.

 

 

Prezes Zarządu

Stefan Adamiak

 

Do góry