Władze firmy

Organami statutowymi spółki są:

  • Walne Zgromadzenie,
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd.


Kompetencje poszczególnych organów spółki określa – wg następującej hierarchii:

  • Statut Spółki,
  • Kodeks Spółek Handlowych,
  • Regulamin Rady Nadzorczej,
  • Regulamin Zarządu.

 

Zasady funkcjonowania, strukturę organizacją spółki zakresy kompetencji oraz obowiązki zarządu, osób na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych określa Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych ENERGOSERWIS S.A.

 

Zarząd Spółki tworzą:

Stefan Adamiak – Prezes Zarządu

Paweł Fornal – Zastępca Prezesa ds. Technicznych


Do góry