Badania laboratoryjne

     Laboratorium Badań Materiałowych (LBM) od 2001 roku posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego - UDT. Badania mogą być wykonywane w pomieszczeniach Energoserwisu S.A. lub w terenie w miejscach wskazanych przez Klienta. LBM wykonuje badania metodami nieniszczącymi (NDT) tj. MT, PT, RT, UT, VT, określenie składu chemicznego staloskopem, pomiarów grubości powłok malarskich, oraz niszczące (DT) tj. próby rozciągania, zginania, udarność, badania makroskopowe i pomiary twardości HV.

 

Czytaj więcej »

Do góry