Elementy kotłów

     Energoserwis S.A. Lublin oferuje również produkcję elementów dla wszelkiego rodzaju kotłów energetycznych. Na podstawie dokumentacji powierzonej lub opracowywanej we własnym zakresie wykonujemy:

 • elementy ciśnieniowe kotłów
  • panele ścian szczelnych
  • komory i kolektory oraz elementy rurociągów pary i wody gorącej
  • pęczki konwekcyjne tj. wężownice podgrzewaczy wody i przegrzewaczy pary
  • przegrzewacze grodziowe i inne powierzchnie opromieniowane
 • kanały spalin i powietrza
 • podgrzewacze powietrza
 • elementy instalacji odpylania, baterie cyklonowe, multicyklony, filtry workowe
 • konstrukcje stalowe w tym pomosty, konstrukcje wsporcze i podparcia, zawieszenia itp.

Przy produkcji przywiązujemy dużą wagę do jakości. Kontrola Jakości sprawuje stały nadzór nad prawidłowością procesów wytwórczych, wykonuje badania międzyoperacyjne, kontrolne oraz badania końcowe. Przygotowuje świadectwo wykonania ze wszystkimi koniecznymi załącznikami. Daje to Klientowi gwarancję najlepszej realizacji jego zamówienia.

Do góry