Kotły WR

     Kotły WR produkowane przez Spółkę, opalane miałem węglowym przystosowane do współspalania biomasy są podstawowym źródłem ciepła w ciepłowniach miejskich i zakładach przemysłowych. Oferowany przez Spółkę typoszereg kotłów WR o mocach od 5 do 40 MW pokrywa w pełni potrzeby i oczekiwania naszych odbiorców.

     Typowy kocioł WR zbudowany jest w układzie dwu ciągowym. Pierwszy ciąg stanowi obudowana ścianami membranowymi komora paleniskowa. W drugim ciągu również ekranowanym znajduje się tzw. pęczek konwekcyjny podgrzewacza wody. W zależności od potrzeb kocioł może być wyposażony w dodatkowy podgrzewacz wody umieszczony jako oddzielny blok najczęściej w tzw. III ciągu.

     Oferowane przez Energoserwis S.A. Lublin kotły typu WR charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością w szerokim zakresie wydajności i niską emisją zanieczyszczeń. Stanowią konstrukcję samonośną przystosowaną do zabudowy na fundamentach kotłów WR starego typu. Wyposażone są we wszelkiego rodzaju niezbędne instalacje pomocnicze, oraz system automatycznej regulacji i pomiarów.

 

Do góry