Stacje uzdatniania wody

     Dostawy i Usługi w zakresie modernizacji instalacji uzdatniania wody uzupełniającej dla ciepłowni i elektrowni, a także na potrzeby technologiczne w przemyśle realizujemy w formule:

  • Generalnego Wykonawstwa
  • Członka Konsorcjum
  • Podwykonawcy

 

     Prace wykonujemy na podstawie projektów własnych
i powierzonych. Oferujemy każdorazowo komplet usług
w tym kompletację dostaw, montaż i uruchomienie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju usług i prac. W ostatnich latach występując
w formule jak wyżej wykonaliśmy wiele znaczących realizacji. Dotyczy to między innymi:

  • Instalacji Demineralizacji Wody I o łącznej wydajności 850 t/h w Zakładach Azotowych Puławy
  • Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w EC WSK Rzeszów
  • Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Elektrowni Połaniec
  • Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w EC Gdynia, oraz EC Łódź, EC Katowice i dla miasta Starachowice
Do góry