Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku WR – 25

„Przebudowa istniejącego kotła typu WR – 25 Nr 1 w Ciepłowni Miejskiej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. przy ulicy Starosielce Nr 2/1 w Białymstoku”.

 

Dane techniczne kotła:
Wydajność nominalna 29,3 MW
Wydajność maksymalna trwała 35 MW
Ciśnienie obliczeniowe 2,45 MPa
Nominalna temperatura wody zasilającej 70 °C
Nominalna temperatura wody wylotowej 150 °C
Temperatura spalin za kotłem 140-160 °C
Sprawność kotła ≥ 85 %

 

Do góry