KGHM Polska Miedź S.A. „Energetyka" Sp. z o.o. Lubin OR-32/50-N

„Modernizacja kotłów OR-32/50-N K-4 i K-5 na ściany szczelne wraz z dostawą elementów, zabudową dwóch agregatów pompowych wody zasilającej na Wydziale EC-1 w Lubinie”.

 

Dane techniczne kotła:
Nominalna wydajność kotła 50 t/h
Ciśnienie pary na wylocie 6,4 MPa
Temperatura pary na wylocie 485,0 ± 5 °C
Temperatura wody zasilającej 115 ÷ 130 °C
Sprawność kotła > 86 %
Do góry