Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. WR – 12

„Zabudowa nowego kotła WR – 12 wraz z modernizacją układu hydraulicznego Ciepłowni Zasanie”

 

Dane techniczne kotła:
Wydajność nominalna 12 MW
Wydajność maksymalna trwała 14 MW
Ciśnienie obliczeniowe 1,6 MPa
Nominalna temperatura wody zasilającej 55/70 °C
Nominalna temperatura wody wylotowej 130-150 °C
Temperatura spalin za kotłem 140-160 °C
Sprawność kotła 85 %
Do góry