Mostostal Warszawa dostawa kotła parowego biomasowego o wydajności 90 t/h dla ENERGA Kogeneracja Sp.z o.o.

„Dostawa elementów i montaż kotła parowego o wydajności 90 t pary/h, opalanego biomasą dla EC Elbląg”

 

Dane techniczne kotła:
Maksymalna wydajność parowa - … t/h
Wydajność parowa znamionowa - … t/h
Ciśnienie pary na wylocie - … MPa
Temperatura pary na wylocie - … °C
Temperatura wody zasilającej - … °C
Sprawność kotła .
Do góry