Nyska Energetyka Cieplna – NYSA Sp. z o.o. WR – 25

„Zaprojektowanie, remont – modernizacja kotła typu WR – 25 Nr 2 w Ciepłowni Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 10a w Nysie w technologii ścian szczelnych”

 

Dane techniczne kotła:
Wydajność nominalna - … MW
Wydajność maksymalna trwała - … MW
Wydajność minimalna - … MW
Ciśnienie obliczeniowe - … MPa
Nominalna temperatura wody zasilającej - … °C
Nominalna temperatura wody wylotowej - … °C
Temperatura spalin za kotłem ≥ … °C
Sprawność kotła ≥ … %
Do góry