Polimex – Mostostal S.A. Warszawa przegrzewacza i podgrzewacza dla kotła OP – 230

„Wykonanie i dostawa przegrzewacza pary i podgrzewacza wody II stopnia kotła OP – 230 nr 2 i 3 w EC Żerań”.

 

Przegrzewacz pary dane techniczne:
Ciśnienie obliczeniowe 11,2 MPa
Temperatura obliczeniowa 545 °C

 

Podgrzewacz wody dane techniczne:
Ciśnienie obliczeniowe 12,5 MPa
Temperatura obliczeniowa 330 °C

Do góry