Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. WR – 25

„Modernizacja kotła WR – 25 w kotłowni rejonowej KR-1 w Słupsku przy ul. Koszalińskiej w technologii ścian szczelnych z przystosowaniem do współspalania miału i biomasy”.

 

Dane techniczne kotła:
Wydajność nominalna 23,26 MW
Wydajność maksymalna trwała 35 MW
Wydajność minimalna 7,5 MW
Ciśnienie obliczeniowe 2,45 MPa
Nominalna temperatura wody zasilającej 70 °C
Nominalna temperatura wody wylotowej 150 °C
Temperatura spalin za kotłem 140-160 °C
Sprawność kotła ≥ 85,5 %
Do góry