Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. WR – 25

„Modernizacja kotła WR – 25 w kotłowni rejonowej KR-1 w Słupsku przy ul. Koszalińskiej w technologii ścian szczelnych z przystosowaniem do współspalania węgla i biomasy”.

 

Dane techniczne kotła:
Wydajność nominalna - … MW
Wydajność maksymalna trwała - … MW
Wydajność minimalna - … MW
Ciśnienie obliczeniowe - … MPa
Nominalna temperatura wody zasilającej - … °C
Nominalna temperatura wody wylotowej - … °C
Temperatura spalin za kotłem ≥ … °C
Sprawność kotła ≥ … %

 

Do góry