Vattenfall Heat Poland Elektrociepłownia Siekierki Warszawa 3xWP – 120

„Modernizacja kotła WP – 120 nr 5, 6, 7”

 

Dane techniczne kotła:
Maksymalna wydajność parowa - … t/h
Wydajność parowa znamionowa - … t/h
Ciśnienie pary na wylocie - … MPa
Temperatura pary na wylocie - … °C
Temperatura wody zasilającej - … °C
Sprawność kotła …. .

 

Do góry