Zakłady Azotowe Puławy S.A. SUW 5x220 m3/h

„Przebudowa Instalacji Demineralizacji Wody I"

„Budowa stacji redukcyjno-schładzającej 10/4 MPa nr III"

Parametry techniczne Instalacji:

-

-

-

-

-

-

 

Parametry techniczne stacji redukcyjno schładzającej:

-

-

-

-

-

-

-

-

Do góry