Laboratorium

Laboratorium Badań Materiałowych utworzone w 2001 r. działa w oparciu o PN EN ISO/IEC 17025 – posiada uznanie UDT. Personel kierowniczy     i techniczny Laboratorium Badań Materiałowych posiada konieczne uprawnienia      i kwalifikacje. Laboratorium Badań Materiałowych wykonuje badania zarówno w swojej siedzibie jak i na obiektach
i instalacjach Klienta.


Laboratorium Badań Materiałowych świadczy usługi w zakresie:

 • * badania radiograficzne rentgenowskie i izotopowe (RT), (w tym selen Se 75)
 • * badania ultradźwiękowe i pomiary grubości (UT/UTT),
 • * badania magnetyczno proszkowe (MT),
 • * badania penetracyjne (PT),
 • * badania wizualne (VT),
 • * pomiar twardości twardościomierzami stacjonarnymi i przenośnymi,
 • * badania makroskopowe złączy spawanych, mikroskop stereoskopowy pow. 2x-63x
 • * próba udarności, młot Charpy’ego 300J
 • * statyczna próba rozciągania, maszyna wytrzymałościowa 400 kN
 • * statyczna próba zginania,
 • badania staloskopowe przenośnym spektrometrem rentgenowskim
 • badania wideoendoskopowe dł. sondy 3,5 m
 • pomiary grubości powłok lakierniczych

* - metody objęte uznaniem UDT


Kontakt Laboratorium

Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu
Urządzeń Energetycznych
ENERGOSERWIS S.A.
ul. Tokarska 6
20-210 Lublin
pozycja gps: 51° 14’ 29’’ W
                        22° 37’ 7’’   E
e-mail: kj@energoserwis.lublin.pl
www.energoserwis.lublin.pl
tel. 81 461 32 52; 81 746 29 74

Do góry