Inne instalacje technologiczne

II. Kompletacja dostaw, prefabrykacja elementów, remonty i montaże : instalacji technologicznych, ciepłowniczych, konstrukcji stalowych itp.Nazwa i adres Inwestora, zakres przeprowadzonych pracTermin realizacji
Prefabrykacja i wymiana rurociągów olejowych w Elektrowni Pomorzany
- zlecenie EON Warszawa
2005
Prefabrykacja ekranów szczelnych do kotła WP-120 EC Gdańsk
- na zlecenie Rafako Racibórz
2005
Prefabrykacja ekranów szczelnych, podgrzewacza wody i elementów instalacji do kotła OR-35 Elana
Toruń - na zlecenie Rafako Racibórz
2004-2005
Wykonanie ław odlewniczych Britech w Cersanit–I Krasnystaw
- zlecenie Cersanit-I Krasnystaw
2004
Prefabrykacja elementów, dostawy i montaż rurociągów turbozespolu TG-6 w Elektrowni Stalowa Wola
- zleceniodawca Elektrim-Megdaex Warszawa
2004
Modernizacja EC-Gdańsk – Matarnia ( zleceniodawca „Polimex-Cekop”-Warszawa )
 • roboty demontażowo-montażowe kotłów WLM
 • montaż instalacji technologicznych i urządzeń
2003 ÷04
Modernizacja pompowni i monitoring kotłowni „Hankówka” w MPEC Jasło
– w konsorcjum z „Softechnik” Wrocław.
2003
Dostawa elementów konstrukcji stalowej dla EC Władysławowo
- zleceniodawca ELEKTRIM-MEGADEX
2002
Dostawa i montaż różnych instalacji dla Elektrowni Siekierki
- zleceniodawca ELEKTRIM-MEGADEX
 • instalacja sprężonego powietrza
 • instalacja odpylania i aeracji zbiornika pośredniego
 • rurociągi popiołu dennego
 • rurociągi parowe i wodne
 • montaż konstrukcji wsporczej rurociągów popiołu dennego itp.
2001 ÷ 2002
Dostawa i montaż różnych instalacji dla Elektrowni Siersza
- zleceniodawca ELEKTRIM-MEGADEX
 • instalacja sprężonego powietrza
 • instalacja odpylania i aeracji zbiornika pośredniego
 • rurociągi popiołu dennego
 • rurociągi parowe i wodne
 • rurociągi odprowadzania kondensatu itp.
 • montaż konstrukcji wsporczej rurociągów popiołu dennego itp.
2000 ÷ 2002
Wykonanie modernizacji elektrofiltrów
w EC DAEWOO MOTOR POLSKA w Lublinie .
2001
Dostawy, montaż instalacji i urządzeń dla Oczyszczalni ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy
- zleceniodawca PURAC” Gdańsk
2000
Dostawy własne oraz montaż konstrukcji stalowej i estakady wraz z instalacją transportu gipsu dla Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni KOZIENICE
-zleceniodawca Poltegor Wrocław
2000
Wykonawstwo i dostawy konstrukcji stalowej bloku BCF
- dla EC Żerań
2000
Prefabrykowanie i dostawy własne oraz montaż konstrukcji stalowej, urządzeń i instalacji bloku BCF-100 w EC Katowice
- zleceniodawca „Elektrim-Energetyka” Warszawa.
 • instalacja aeracjii odpylania zbiorników popiołu lotnego i dennego
 • instalacja oleju rozpałowego oraz elementy gospodarki olejem turbinowym
 • rurociągi : parowe , wodne , kondensatu , skroplin
 • rurociągi wody wtryskowej ,wody chłodzącej i wody sieciowej
 • rurociągi wody zdemineralizowanej , wody ruchowej i rurociągi pomocnicze
 • kanały wylotowe spalin wraz z kominem stalowym
 • konstrukcja stalowe budynku głównego, kotła i maszynowni
 • konstrukcja stalowa kanałów kablowych, podestów, ścian osłonowych itp.
1997 ÷1999
Prefabrykowanie i dostawy konstrukcji stalowej , urządzeń i instalacji w EC Tychy
- zleceniodawca Megadex Tychy .
 • konstrukcje stalowe : słupy, belki stropowe, pomosty, estakady itp.
 • rurociągi pary ,
 • rurociągi wody zasilającej , kondensatu
 • rurociągi wydmuchowe
 • rurociągi wody itp.
1998 ÷ 1999
Fabrykowanie elementów dla budowy Elektrowni Opole
-zlecenie "Megadex" Warszawa
1991 ÷ 1997
Fabrykowanie 600 ton konstrukcji i elementów instalacji suchego odsiarczania bloków 3x200 MW
Elektrowni Turoszów - zleceniodawca "Elektrim" Warszawa
1991 ÷ 1997
Usługi w zakresie prefabrykacji i dostaw oraz wykonawstwa remontów bloków energetycznych
w Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych.
1991 ÷ 1997
Usługi w zakresie remontów energetycznych w Elektrowni PRUNEROV
- Czechy
1991 ÷ 1997
Montaż linii technologicznej dla POLISH FARM MEAT w Małaszewiczach
wg dokumentacji i dostaw włoskiej firmy STAL.
1991 ÷ 1997
Wykonawstwo warsztatowe i montaż pod klucz linii technologicznej zakładu granulacji popiołów wg
technologii holenderskiej i dostaw firmy Mecola -dla POLLYTAG Gdańsk
1991 ÷ 1997
Montaż "pod klucz" linii technologicznej zagospodarowania odpadów z Huty LUCCINI w Warszawie
- na zlecenie firmy MILL SERVICES "Aleksander" INTERNATIONAL z USA
1991 ÷ 1997
Wykonanie modernizacji elektrofiltrów
- w EC Rzeszów.
1991 ÷ 1997
Montaż stacji chemicznego czyszczenia kotłów WR-25 i WP-120
- w EC Rzeszów.
1991 ÷ 1997
Wykonawstwo i montaż instalacji „SETNOX” do redukcji tlenków azotu na kotle WP-140
- w EC Kielce.
1991 ÷ 1997
Wykonanie sieci preizolowanej
- dla SPGK Sanok
1991 ÷ 1997
Montaż: konstrukcji stalowej, urządzeń i instalacji bloku BC-50
- w EC Bielsko-Biała.
1991 ÷ 1997
Do góry