Stacje uzdatniania wody

III. Kompletacja dostaw, prefabrykacja elementów i montaż - Stacji Uzdatniania Wody
Nazwa i adres Inwestora, zakres przeprowadzonych pracTermin realizacji
Budowa Stacji Demineralizacji Wody; wydajność 880 m3/h - ZA Puławy 2008-2010
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w EC Gdynia ; 350m3/h 2006
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
- Elektrownia Połaniec; 200m3/h
2003
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
- EC IV Łódź 2x130m3/h
2001
Kompletacja dostaw, prefabrykacja elementów i montaż Stacji Uzdatniania Wody w EC WSK Rzeszów
w oparciu o urządzenia i technologię szwedzkiej firmy HOH VATTENTEKNIK oraz filtr DYNASAND
  • Stacja filtracji
  • Stacja dekarbonizacji
  • Stacja zmiękczania
  • Stacja demineralizacji 2x 12 m3/h
  • AKPiA
2000
Montaż Stacji Uzdatniania Wody
- EC Katowice.
1999
Kompletacja dostaw, prefabrykacja elementów i montaż Stacji Uzdatniania Wody
- Starachowice 54m3/h
1998
Kompletacja dostaw, prefabrykacja elementów i montaż Stacji Uzdatniania Wody ,
i instalacji wodnych w EC Bielsko-Biała.
  • Instalacja filtracji wody
  • Instalacja demineralizacji
  • Instalacja zmiękczania wody
  • Instalacje zbiorników zewnętrznych
1997

 

 

Do góry